Over tg Signum

Wie wij zijn en wat wij doen:

Wij zijn de mensen achter Tg Signum. (Foto’s: Elinde Kersbergen – Aniata Design)
Wat willen wij?

Wij willen theater maken waarbij de Dovencultuur en de horende cultuur samenkomen. De uitwisseling en de verschillen tussen deze twee culturen is onze artistieke inspiratiebron.
Wij willen het theater meer toegankelijk maken voor zowel doof publiek als dove acteurs. Diversiteit is noodzakelijk voor de groei van onze samenleving, laten we die rijkdom aan diversiteit omarmen.

Hoe doen we dat?

Wij maken voorstellingen waarin dove en horende acteurs samen op het toneel staan. In onze voorstellingen speelt Nederlandse Gebarentaal altijd een grote rol. Wij streven ernaar de voorstellingen altijd toegankelijk te maken voor een breed publiek, doof, slechthorend of horend, iedereen moet van ons werk kunnen genieten. Hiervoor gebruiken wij verschillende toegankelijkheidsmiddelen als ondertiteling, dubbeling van rollen of inzet van tolken. Toch mag de artistieke kwaliteit niet ten koste gaan van de toegankelijkheid. Bij voorkeur verwerken wij de toegankelijkheidsmiddelen op een artistieke manier in de voorstelling.

Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat het theaterveld in Nederland meer toegankelijk wordt voor professionals met een auditieve beperking. Daarom bieden wij talentvolle amateurspelers de mogelijkheid om bij ons in een professionele voorstelling te spelen en zo hun theatrale kwaliteiten te ontwikkelen. Hiervoor werken wij samen met professionele acteurs en regisseurs, zowel horend als doof.
Binnen de repetities werken wij altijd met ondersteuning van een tolk.

Gebarentaal binnen het theater kan zijn als muziek voor de ogen. Een combinatie van dans, gebarentaal, zang en poëzie is heel bijzonder en kan het publiek raken en ontroeren. De schoonheid van een intentie volledig fysiek overbrengen kan overweldigend zijn en de kijker uitdagen tot nieuwe inzichten. Toegankelijkheid en inclusie zijn kernwaarden in ons werk. Kunst en theater zouden voor iedereen beschikbaar moeten zijn.De mensen
(Foto: Aniata Design)
Fonge Frieling


Fonge zit momenteel in het laatste jaar van de opleiding Docent Theater aan ArtEZ hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Hier richt zij zich op het maken van voorstellingen waarin objecten en beelden een grote rol spelen.
Ze heeft jaren ervaring als speler in bewegingstheatervoorstellingen en richt zich nu op het regisseren. Het onderzoeken van verschillende culturen is altijd al een thema voor haar geweest. Zo heeft ze al in verschillende landen gespeeld en zoekt ze altijd naar overeenkomsten en verschillen tussen mensen.Het omzetten van woorden naar beweging of beeld vind ik heel mooi. Woorden schieten voor mij vaak te kort. De lading van een woord kun je pas begrijpen als je het woord hoort én de lichaamstaal ziet. Als de uitingsvorm van het woord en de lichaamstaal van de intentie beiden visueel zijn werkt dat veel intenser en laat het ruimte voor eigen interpretatie. (Foto: Aniata Design)


Steef Kersbergen


Steef is op verschillende manieren aan het werk binnen het sociaal-artistieke theater-werkveld. Hen is educatiemaker, regisseur en acteur. In diens werk zoekt hen altijd naar de balans tussen het sociale effect van de voorstelling en de esthetische, artistieke ervaring. Binnen diens opleiding als Docent Theater aan ArtEZ hogeschool voor de Kunsten in Arnhem heeft hen zich bezig gehouden met hoe techniek kan meespelen in een voorstelling. Diens werk kenmerkt zich door het gebruik van live-projecties. Daarnaast werkt hen bij voorkeur met een diverse cast, zowel leeftijd, gender, afkomst als auditieve vermogens worden hierin meegenomen.Gebarentaal is een heel expressieve taal, het volledige fysiek kan erin worden meegenomen om de tekst te ondersteunen. Het theater draait om expressie en dat aspect wil ik versterken. Binnen gesproken taal mis ik vaak een zekere verbinding met dat wat er gezegd wordt. Als iemand met zijn hele lichaam en zijn hele hart een verhaal verteld ontstaat die verbinding wel en vind ik dat heel ontroerend.
Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven